Food

Gwasanaethau Arlwyo

Mae’r Gwasanaethau Arlwyo yn rhan o’r adran Ystadau a Chyfleusterau, sy’n bennaf gyfrifol am ddarparu gwasanaethau arlwyo a lletygarwch i fyfyrwyr a staff. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Gynadledda PDC ac yn arlwyo ar gyfer nifer o gynadleddau a digwyddiadau.