Newport Campus

Safleoedd Arlwyo Campws Casnewydd

Neuadd Fwyd y Ddinas

Wedi’i lleoli ar Lawr B yng Nghampws Dinas Casnewydd, gan gynnwys ardal astudio’r llyfrgell, mae Neuadd Fwyd y Ddinas yn cynnig brecwast poeth a bar uwd i chi helpu eich hun yn ogystal â diodydd poeth ac oer. Amser cinio, o 11.30am ymlaen, rydym yn cynnig dewis o ginio poeth ar thema yn ogystal â salad iach a thatws pob wedi’u llenwi. Rydym hefyd yn cynnig dewis i fynd gyda chi o frechdanau, baguettes, ffrwythau, potiau granola, cawl, melysion, byrbrydau, diodydd poeth ac oer. Mae peiriant gwerthu bwyd a diod y tu allan i oriau arferol ar gael ar y llawr hwn.

Cliciwch yma am today's menus.


Caffi'r Ddinas

Wedi’i leoli ar y llawr gwaelod yng Nghampws Dinas Casnewydd, mae Café @ City yn falch o gynnig diodydd poeth Starbucks ynghyd ag ystod eang o deisennau crwst boreol, amrywiaeth o gacennau, sgwariau o deisennau, cawl poeth, bocsys salad, brechdanau, paninis, brechdanau crasu, melysion, byrbrydau a diodydd oer. Mae peiriant gwerthu bwyd a diod y tu allan i oriau arferol ar gael ar y lawr B.