Bwydlenni diwrnod @ City Food Court

16.03. 2020

Thema Byrger

Byrger Cig Eidion, Byrger Clun Cyw Iâr wedi’i Farinadu

neu Fyrger Figan Moving Mountain,

mewn Bynsen Figan gyda Chaws, Letys, Tomato, Gercin, Cylchoedd Winwns, Sglodion

a Dip o’ch Dewis

£4.50

Yn ychwanegol:  Cig Moch £0.80, Coleslaw £0.60, Byrger Ychwanegol £1.60