Cardiff Campus

Campws Caerdydd

Neuadd Fwyd Mingle 

Neuadd Fwyd Mingle yw’r lle i fynd ar y campws am bryd o fwyd poeth.
Mae gennym fwydlenni ar themâu felly mae amrywiaeth da i ddewis ohonynt bob amser.
Yma hefyd cewch ddewis salad ffres o’n bar salad, cawl cartref a thatws pob.

Cliciwch yma am Todays menus.

Caffi ATRiuM 

Mae’r Caffi yng nghampws Caerdydd yn ganolfan brysur sy’n gwerthu bargen brechdanau, bwyd poeth fel paninis, cacennau blasus a choffi wedi'i wneud â llaw.