Cardiff Campus

Campws Caerdydd


Mae'r Caffi ar gampws Caerdydd yn ganolfan brysur sy'n gweini prydau bargen brechdanau, bwydydd poeth fel paninis, cacennau blasus a choffïau wedi'u gwneud â llaw.