Glyntaff

Campws Glyn-taff

Neuadd Fwyd Zone

Wedi’i lleoli yn adeilad Elaine Morgan yng nghampws Glyn-taf Isaf, mae neuadd fwyd Zone yn gwerthu brecwast poeth llawn ynghyd â grawnfwydydd, ffrwythau ffres, potiau granola cartref, diodydd poeth ac oer
Bydd cinio ar gael o 11am, sy’n cynnwys ein bar dyddiol gyda tortilla wedi'i lenwi, ynghyd â’n lluniaeth traddodiadol.
Mae gennym far salad i chi helpu eich hun, yn ogystal â bar tatws pob gydag amrywiol lenwadau.
Mae gan Zone hefyd adran i chi fynd â brechdanau, tortilla wedi'i lenwi, baguettes, byrbrydau poeth, melysion a diodydd poeth ac oer gyda chi.
Fe welwch hefyd beiriant gwerthu bwyd a diod y tu allan i oriau arferol a pheiriant twll yn y wal yma

Cliciwch yma am Todays menus 

Caffi Matrix  

Wedi’i leoli yn adeilad Alfred Russell Wallace yng Nglyn-taf Uchaf.
Mae gennym ddewis o goffi ffres i chi ei fwynhau yn y caffi neu i fynd gyda chi.
Fe welwch amrywiaeth eang o deisennau crwst boreol, brechdanau, paninis a brechdanau crasu, ynghyd â photiau unigol o gawl poeth.
Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o fflapjacs, myffins a chacennau, gan gynnwys cacen yr wythnos, melysion ac mae ystod eang o ddiodydd ysgafn ar gael hefyd
Mae peiriant gwerthu bwyd a diod y tu allan i oriau arferol ar gael yn yr adeilad hwn hefyd