Treforest

Campws Trefforest

Stilts

Wedi'i lleoli yng nghanol y campws, mae Stilts yn neuadd fwyd fawr gydag ardal fwyta gyda lle i dros 300 o gwsmeriaid. Rydym yn cynnig brecwast poeth, bar uwd a bar grawnfwyd i chi helpu eich hun, ynghyd â diodydd poeth ac oer. Yn ystod amser cinio, o 11.00am ymlaen, mae gennym ddewis o giniawau poeth ffres ar 4 cownter, gan gynnwys bar pysgod, bar byrgyrs, cownter traddodiadol a bar thema a all gynnwys prydau o bob cwr o’r byd. Hefyd, mae yna ardal fawr i chi ddewis brechdanau, baguettes, tortilla wedi'i lenwi a sushi i fynd gyda chi gan gynnwys opsiynau heb glwten a fegan. Mae amrywiaeth eang o ddanteithion, byrbrydau, cacennau a phwdinau ar gael hefyd
 

Cliciwch yma am todays menus.

Crawshays

Mae Crawshays yn lle hyfryd i gwrdd am goffi safonol a danteithion melys cartref. Efallai yr hoffech ginio ysgafn gyda themâu yn cynnwys tortilla khobez neu bastai a thatws stwnsh traddodiadol. Mae cawl poeth, ciabattas a thatws pob wedi’u llenwi bob amser ar gael. Rydym yn darparu ar gyfer pob math o anghenion dietegol ac mae gennym amrywiaeth eang o gynnyrch heb glwten a chynnyrch fegan. Mae adeilad Crawshays yn hen ac mae naws hyfryd a hanesyddol i’r lle. Mae ganddo deras awyr agored ar gyfer diwrnodau braf.

Cliciwch yma am todays menus.

Ciosg Coffi Starbucks

Ar gael ym mwyty Stilts, mae Ciosg Starbucks yn gweini diodydd poeth ac oer arbenigol ynghyd ag amrywiaeth eang o gacennau a phasteiod cartref a detholiad o frechdanau a byrbrydau.Ciosg Coffi'r Llyfrgell

Wedi’i leoli ger y fynedfa i'r llyfrgell ar y llawr gwaelod, mae’r ciosg yn gweini diodydd poeth ac oer ynghyd â detholiad o frechdanau, cacennau a byrbrydau. Mae peiriant gwerthu bwyd a diod y tu allan i oriau ar gael dros ddau lawr yma hefyd


Ciosg Coffi'r Parc Chwaraeon

Mae’r ciosg coffi yn y parc chwaraeon yn gweini coffi moethus, brechdanau parod, diodydd meddal, rhywfaint o fyrbrydau poeth fel tortilla cyw iâr a thatws pob.