YoYo Wallet

Yo-Yo Wallet

Beth yw Yoyo Wallet?

Ap y gallwch ei ddefnyddio ar eich ffôn symudol i dalu am fwyd a diodydd mewn safleoedd arlwyo mewn Prifysgolion* yw Yoyo Wallet. Gallwch ychwanegu at eich credydau Yoyo ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd neu gysylltu’r ap yn uniongyrchol â’ch cerdyn.
Mae’r Brifysgol a Yoyo Wallet wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu ap sy’n eich galluogi i dalu’n gyflym, yn ddiogel ac yn cynnig gwobrau i chi am eich teyrngarwch. Mae Yoyo Wallet yn golygu dim mwy o gardiau, dim mwy o arian parod a dim mwy o gardiau teyrngarwch.
*Nid yw’n cael ei dderbyn fel dull talu yn Undeb y Myfyrwyr.

Sut y gallaf gael gafael or Yoyo Wallet?

Lawrlwythwch Yoyo Wallet for Android, ar Yoyo Wallet for iOS.

Nid oes modd i ddyfeisiau Windows neu Blackberry ddelio â Yoyo Wallet ar hyn o bryd.

Ble y gallaf ddefnyddio Yoyo?

  • Caerdydd: Cafe @ Atrium, Neuadd Fwyd Mingle
  • Glyn-taf:  Caffi Matrix, Neuadd Fwyd Zone
  • Dinas Casnewydd: Caffi,  Neuadd Fwyd
  • Trefforest: Stilts Neuadd Fwyd, Ciosg Coffi, Crawshays a  Ciosg y Llyfrgell, Parc Chwaraeon PDC

Sut ydw i'n talu gyda Yoyo?

Bydd yr ariannwr yn sganio'r cod QR a ddangosir at y sgrin ‘Pay Now’ pan fyddwch yn cyrraedd y til.  Os byddwch yn defnyddio gwasanaeth ychwanegu credydau Yoyo (top-up), bydd angen i chi sicrhau bod gennych ddigon o gredydau yn eich cyfrif Yoyo i wneud y taliad.
Os na fyddwch yn defnyddio gwasanaeth ychwanegu credydau Yoyo, bydd eich trafodiad yn cael ei dynnu'n uniongyrchol o’r cerdyn rydych wedi’i gysylltu â’ch cyfrif Yoyo.  


A oes unrhyw gostau cudd wrth dalu gyda Yoyo?

Mae Yoyo rhad ac am ddim i’w ddefnyddio (a bydd yn aros felly am byth). Yn wir, rydych chi’n arbed arian drwy gael cynnig y cynigion arlwyo diweddaraf drwy’r ap Yoyo. 

Sut mae casglu stampiau teyrngarwch?

Byddwch yn casglu stampiau teyrngarwch yn awtomatig ar eich cerdyn stamp rhithwir drwy’r ap, pan fyddwch yn prynu eitemau cymwys. Gallwch weld pa gardiau stamp sydd ar gael drwy glicio ar yr eicon ‘STAMP CARDS' yn yr ap.
 

Ble mae fy ngwobrwyon  a sut ydw i'n eu cyfnewid?
Pan fyddwch chi’n llenwi cerdyn stamp ar eich ap, byddwch chi’n cael taleb Yoyo, y gallwch chi gael gafael arno drwy’r sgrin ‘Rewards’. Dewiswch y wobr yr hoffech chi ei chael a sganio’r cod QR wrth y til.

Pa fath o gardiau debyd/credyd y gallaf eu cysylltu â’m cyfrif Yoyo ?
Gallwch gysylltu unrhyw gerdyn debyd neu gredyd (Visa, MasterCard neu American Express).

A oes modd cadw golwg ar faint rwy'n ei wario?
Oes. Unwaith y bydd y taliad wedi’i awdurdodi, byddwch yn cael derbynneb yn yr ap.

Sut y gallaf gysylltu â Yoyo?
Mae mwy o gwestiynau cyffredin ar Yoyo website neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â Thîm Yoyo ar support@yoyowallet.com